onsdag 18 november 2015

"Sensoriskt språk"


Status i projektet ”Sensoriskt Språk”

För två månader sedan påbörjades arbetet med projektet ”Sensoriskt Språk”, som går ut på att utveckla ett standardiserat verktyg för smakkommunikation i livsmedelsbranschen. Sedan dess har samtal förts med över 30 företag samt personer med en betydande roll inom livsmedelsbranschen. Allt från stjärnkockar till grossister, producenter och andra näringslivsrepresentanter har intervjuats, alla med sin unika syn på marknaden och dess behov. Nedan följer några lärdomar från intervjuerna, samt vad som är nästa steg på resan.
 
  • Efter besök hos bland annat Systembolaget och Arvid Nordqvist som idag har välutvecklade smakspråk, har konstaterats att ett standardiserat språk är långt ifrån omöjligt att applicera på olika produktergrupper. Detta bekräftas även av forskning som beskriver välutformade och beprövade metoder för sensorisk språkutformning.
  • Den stora majoriteten av de tillfrågade företagen har en tydlig vilja att kommunicera smak på ett standardiserat sätt både mot konsument och tidigare i värdekedjan. De tror även att behovet på marknaden och inom organisationer är stort för dessa kommunikationskanaler, internt är smakkommunikationen ofta bristfällig.
  • Många företag har en gemensam uppfattning gällande utmaningar som kan uppkomma vid framtagning av ett standardiserat sensoriskt språk. Dessa utmaningar kan sammanfattas i att göra språket (1) simpelt, (2) objektivt och (3) verifierat av mottagaren. Även konkurrens om utrymme på förpackning sågs som en viktig parameter att ha i åtanke vid språkutformning.
I nästa steg ska ett pilotprojekt påbörjas tillsammans med aktörer inom charkuteribranschen. Fokus kommer att ligga på att arbeta fram ett sensoriskt språk som kan användas för att kommunicera smak för producenter och grossister, men även ut mot konsument. Detta samarbete kommer att lägga grunden till det kommunikationsverktyg som senare ska kunna appliceras inom flera produktkategorier.
Har du frågor eller tankar kring projektet?

Kontakta anna.andersson@sp.se eller johanna.gustin@sp.se så berättar de mer!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar