fredag 22 augusti 2014

Offentlig upphandling

Missnöje vid offentlig upphandling av mat

Livsmedelsföretage (Li) har låtit utföra en enkät som visar att många livsmedelsproducenter är missnöjda med den offentliga upphandlingen av mat och dryck. Så få som ett av åtta livsmedelsföretag som säljer till offentlig sektor tycker att upphandlingsprocessen fungerar bra.
Det positiva var dock att ambitionen och beredskapen för att öka andelen ekologiska råvaror till offentlig sektor är stor bland företagen, vilket även uppmuntras från politiskt håll.

Andel av företagen som håller med om följande påståenden om upphandlingsprocessen av offentlig mat och dryck i Sverige.
Fungerar bra 13%
För krånglig 36%
För lite hänsyn till kvalitet och smak 39%
Priset för viktigt 50%

För mer information, se Livsmedelsföretagens artikel.

Många tycker att det tas för lite hänsyn till kvalitet och smak och för mycket till priset.
Tydlig indikation på att det finns mycket att göra och att just smaken borde få ta mer plats! Det rör sig om mat till skolbarn, sjuka och gamla. Grupper där just matens smak är extra viktig för att barnen ska äta och orka med långa skoldagar eller för att gamla ska kunna glädjas under måltiderna som ofta är dagens höjdpunkt för många.

Det finns förebilder och just Herlevs Sjukhus i Danmark är ett bra exempel. Här fokuserar man på maten och ser den som en del i behandlingen och läkningsprocessen. Läs och inspireras!
Michael Allerup Nielsen som är kökschef på Herlevs Sjukhus skulle kommit och föreläst på seminariet som Nordic Taste & Flavour Centre höll den 21 maj kring offentlig måltid och smak. Tyvärr insjuknade han hastigt och kunde inte komma. Troligen kommer ett nytt tillfälle ges då Michael Allerup Nielsen mest troligt kommer att föreläsa på ett seminarium som vi anordnar på samma tema i Stavanger den 27 november i år. Mer information kommer.

Jag vill önska er alla en trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar