onsdag 18 oktober 2017


Välbefinnande på Europeiska Sensoriska Nätverket!

I förra veckan hade Europeiska Sensoriska Nätverket höstmöte. Temat för mötet var Välbefinnande, ett ämne som kan relateras till specifik mat, sensoriska egenskaper, den sociala kontexten, och relationen till hälsa och vår kropp. Arnaud Aubert höll keynote-anförandet och lyfte behovet av att ta hänsyn till de två viktigaste dimensionerna för våra känsloresponser: styrka (valence) och aktivitetsnivå (arousal). Vi kan både känna oss mer avslappnat positivt inställda (som en god kopp varmt te) eller mer aktiverat glada (av ny spännande mat). Aubert har främst inriktat sig på kosmetika, och visade en studie i hur välbefinnandet ökade om försökspersonerna spenderade längre tid i badrummet, och därmed tog längre tid för sig själva. Det torde vara möjligt att applicera på mat, desto längre tid du spenderar på att laga din mat till dig desto större borde välbefinnandet bli. I Arnauds studie hade det även eftereffekter på den totala upplevda stressen.

På samma tema hade ESN genomfört en större undersökning i 14 länder där konsumenters association till välbefinnande och mat undersöktes. Alla 9 686 respondenter skrev ner 4 ord som associerade med att känna sig bra, nu och i framtiden. De fick även skriva ner 4 associationer till mat och att må dåligt. Deras resultat visade på att framför allt så är det pizza, vatten och choklad som är associerat till ”feeling good”.

European Sensory Network går att följa bland annat via Twitter och på Facebook där de lyfter olika händelser på den Europeiska sensoriska forskningsvärlden.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar