onsdag 22 juni 2016

Smakcentrum växlar upp verksamheten

Smakcentrum växlar upp verksamheten


Nordic Taste & Flavour Centre, smakcentrumet som tillhandahåller kunskapshöjande aktiviteter för livsmedelsföretag, tar nu nästa steg i sin utveckling mot att bredda sin verksamhet. Förnyat förtroende från VGR såväl som finansiering från Tillväxtverket möjliggör nya satsningar. 

Förutom seminarier, utbildningar och kurser kommer de nya satsningarna innebära att rådgivning erbjuds i frågor kring smak och sensorik . Centret kommer även att initiera projekt där företag samverkar kring gemensamma frågeställningar. Detta kommer att stärka kompetensen och innovationskraften hos företagen i regionen. Mer riktade satsningar kommer också att göras för att engagera små och medelstora företag.

”Vi tror på smak som konkurrenskraft” säger Maksim Pettersson Löfgren, projektledare och tillägger ” Att få kunskap inom sensorik är för många ögonöppnaren till att skapa produkter som håller i den allt hårdare konkurrensen. Via en höjd kompetensnivå är vi övertygade om att den svenska livsmedelsnäringen kan växa. Därför fortsätter vi kampen för den goda smaken!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar