onsdag 4 maj 2016

Smak före hälsan?

Smak före hälsan?


"Det är inte alls säkert att konsumenter tar till sig information eller låter sig påverkas av ekonomiska styrmedel som kommer från officiellt håll när det till exempel gäller att påverka dem att handla miljömässigt hållbart. Konsumenter undviker notoriskt att ta till sig information och värderar ofta smak och pris högre vid köptillfället än vad de säger sig göra om man frågar dem innan" 

Detta skriver Handelsrådet i en rapport gällande hur man kan styra konsumenter mot miljövänligare och hälsosammare produkter. Ta chansen att ställa dina frågor kring konsumenternas beteende i köpsituationen till forskaren Jonas Nordström, docent i nationalekonomi på AgriFood Economics Centre, under vårat kommande seminarium

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar