fredag 23 oktober 2015

Smak och hälsopåståenden

Konsumenter väljer smak framför hälsa

Jonas Nordström, nationalekonom vid Agrifood Economics Centre, har studerat hur hälsopåståenden påverkar konsumenter vid val av livsmedelsprodukter. En trolig hypotes skulle ju vara att konsumenter påverkas av påståendet och väljer bort onyttigare, ofta mer välsmakande produkter till förmån för hälsosammare alternativ. Nordströms studie visar dock att så sällan är fallet.
"Smak är så avgörande för efterfrågan på livsmedel att hälsomärkning i vissa fall har mycket liten effekt på efterfrågan. Det medför att hälsosamma produkter förmodligen har svårt att vinna marknadsandelar om de inte smakar lika gott som mindre hälsosamma alternativ", säger Jonas Nordström.
I studien undersökte man också huruvida konsumenter har förutfattade meningar om att hälsosamma produkter smakar sämre. Så var dock inte fallet i denna studie men det finns undersökningar som visar  att marknadsföring av ett livsmedel som hälsosamt inte alltid är positivt för konsumenten.
Betalningsviljan påverkas i viss utsträckning av hälsopåståenden men det förutsätter att smaken är densamma.

Läs hela forskningsrapporten av Jonas Nordström och Linda Thunström här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar