onsdag 14 oktober 2015

Projekt "Sensoriskt språk" - Ett språk som kommunicerar smak till konsumenten

Projekt "Sensoriskt språk" 

- Ett språk som kommunicerar smak till konsumenten


Nordic Taste and Flavour Centre inledde i september projektet "Sensoriskt språk" tillsammans med två studenter från Chalmers Entreprenörsskola, Anna Andersson och Johanna Gustin. Syftet är att utveckla ett standardiserat språk för att kommunicera smak i livsmedelsindustrin. Tanken är att detta språk ska koppla ihop forskning som utförs inom ämnet med marknadens behov och vara applicerbart på flera varugrupper.
Just nu pågår en omfattande undersökning över hur branschen jobbar med smakkommunikation idag och vilka behov som finns för ett standardiserat kommunikationsverktyg. Tanken är sedan att identifiera en produktgrupp att utföra pilottester på samt att involvera en referensgrupp med företagsrepresentanter, kockar och andra kunniga personer i branschen.

Har du frågor eller tankar kring projektet? 
Kontakta anna.andersson@sp.se eller johanna.gustin@sp.se 
så berättar de mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar