torsdag 8 oktober 2015

En nypa salt - Lägre salthalt i ost med bibehållen sensorisk kvalité

En nypa salt - Lägre salthalt i ost med bibehållen sensorisk kvalité


Det är vida känt att vi behöver minska vårt saltintag och för att kunna uppnå målet har forskare vid Århus Universitet i Danmark i samarbete med bland annat Arla och Christian Hansen undersökt möjligheten att sänka salthalten i ost. Forskarna tog avstamp i att undersöka effekten av reducerat saltinnehåll på smak, textur, struktur och mikrobiologin i olika ostar Därefter har man provat olika typer av teknologier, ingredienser och ostkulturer som kan användas för att bibehålla en god sensorisk kvalité. 

Läs mer om projektet (se sidan 11) och ta chansen att lyssna till resultaten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar