onsdag 9 juli 2014

Fortsättning styrelsemöte

Styrelsemöte på Måltidets Hus i Stavanger, 2014-07-03


Som jag skrev igår var det ett bra möte vi hade och som resulterade i många actions. Så nu har jag/vi att göra :)

Vi började med att diskutera erfarenheter och svar från utvärderingen från förra seminariet som hölls den 21 maj på SIK i Göteborg. Detta seminarium handlade om smaken och den offentliga måltiden (se program på Nordic Taste & Flavour centres hemsida). Det visade sig glädjande nog att de flesta var mycket nöjda med dagen, att den följde en röd tråd och att alla presentationer dockade väl in i varandra. Slutdiskussionen var också uppskattad. Önskemål som kom upp var mer praktiska inslag och fler diskussioner. Detta tar vi fasta på och kommer därför lägga in fler sådana inslag framöver.

Därefter pratade vi om kommande seminarier och gick igenom programmet för seminariet den 17 september, "Hur smakar Norden?", som kommer att hållas på SIK i Göteborg. Alla var överrens om att programmet är intressant och att det "ligger i tiden", nordisk mat är inne! Däremot saknas en tydlig koppling till industrin och tillämpningsområden. Hur kan industrin eller kockar utveckla produkter eller komponera menyer utifrån det nordiska perspektivet? Hur kan de utnyttja potentialen i våra exotiska smaker och kommunicera mervärden i den nordiska matkulturen? Detta kommer vi förhoppningsvis att visa upp goda exempel på under seminariet. mer säger jag inte ännu...

Den 26 november kommer ett seminarium hållas kring umami. Två föredragshållare är redan klara: Mark Miller från USA och Ole G. Mouritsen. Detta bådar gott för dagen och det kommer bli ett mycket intressant program! Tanken är också att i slutet av dagen hålla en debatt om glutamats vara eller icke vara.

Vi pratade också om hur verksamheten ska utvecklas i övriga Nordiska länder. Till att börja med planeras en lunchföreläsning och ett seminarium på Måltidets Hus i Stavanger under hösten 2014.

Vidare diskuterade utbildningar och det kommer hållas en utbildning på SIK i oktober 2014. temat för denna utbildning kommer vara smakmatchning och smakmaskning (artificiella sötningsmedel, läkemedel etc).
Ett samarbete har inletts med Göteborgs Universitet för att skapa en utbildning kring smak som kommer vända sig till både studenter och till industrin. Denna utbildning kommer ge högskolepoäng. Håll utkik, mer information kommer!

Inte bara seminarier och utbildningar stod på agendan utan vi diskuterade också hur Måltidets Hus, SIK och kanske också deltagare från industrin skulle kunna samarbeta i olika projekt. Här finns ett stort intresse från samtliga och detta kommer arbetas vidare med.

När det gäller medlemmar har Nordic Taste & Flavour Centre nu 30 medlemmar. Det är verkligen roligt att intresset är stort och att smaken får ett större utrymme! Sedan förra styrelsemötet i april har vi sex nya medlemmar:
Polarbröd, KRYTA Krydderier, Fria Bröd, Nordic Spice, KRAV och Arla Foods
Välkomna!

Vi pratade också om Pangborn, det vetenskapliga symposiet som SIK arrangerar i Göteborg i augusti 2015. Troligtvis kommer Nordic Taste & Flavour Centre att vara med på detta.

På ostmässan på Nordiska Museet i Stockholm i februari 2015 kommer vi att synas. En rolig tävling i vår monter utlovas!

Slutligen tog vi upp några övriga ärenden. Bland annat informerades om att en fransk tjej kommer att göra praktik hos Nordic Taste & Flavour Centre mellan september 2014 och januari 2015. Henne kommer ni få stifta bekantskap med längre fram, både via bloggen och via olika aktiviteter.

SmagforLivet är ett projekt kring smak som startats upp i Danmark. Tanken är att vi ska samarbeta och dra nytta av varandra då vi kommer komplettera varandra bra. Läs gärna om projektet här.

Trots att det blev långt så var det ett grovt sammandrag av vad som dikuterades och beslutades. Hör gärna av er om ni önskar att vi ska ta upp någonting speciellt under våra möten.

Njut av sommaren!
Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar